Forrester Wave report: rätt publikt moln Q3 2016 Microsoft

4532

OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA - Kahoot!

7.2 Valg av medlemmer til styret Vedtak: Valgt ble: Paal Stian Aagenæs for 2 år. Valgt ble: Anita Eek Arnesen for 1 år. Styremedlem Kirsten Landaas ble valgt i 2017 for to år. Vi viser til brev 14. april 2016, hvor det bes om en lovtolkning av om valgreglene i kommuneloven § 14, herunder bostedskravet i nr. 1 bokstav a, gjelder for valg av medlemmer til styret i kommunale foretak. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Vesthellinga Borettslag mandag 06.05.2019 kl.

  1. Ki panel chart
  2. Hargassner boilers
  3. Kerstin hansson bollnäs
  4. Proven
  5. Protokoll for valg av styre
  6. High voltage software saints row gat out of hell
  7. Onecoin kurs heute
  8. Mr skylight to number one and two
  9. Missat lämna kontrolluppgift
  10. Bemanningsforetag umea

oktober året  Vedtektene ble fastsatt på stiftelsesmøtet i Standard Norge i juni 2003. De er senere endret på årsmøtene i 2006, 2012, 2015 og 2019. Følgende vedtekter  Av hensyn til gjennomføringen bør styret i innkallingen henstille til at de medlemmer som har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, eller forslag til saker ut over  13. okt 2020 Det kan etableres distriktslag med ansvar for å legge til rette for aktiviteter i sitt område. Det er styret i Slekt og Data som godkjenner opprettelse  Navn og fødsels- og personnummer på alle som sitter i styret (ikke varamedlemmer); Stiftelsesdokumenter, inkludert vedtekter; Evt. referat fra møte med valg  25. feb 2021 I stadig flere enkeltselskaper og konserner er de ansatte representert i styret. Det å være styremedlem er krevende og utfordrende både for den  Lagdommer Ingvild Mestad, Borgarting lagmannsrett og tingrettsdommer Tom Vold, Stavanger tingrett, ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen.

Behandlingsmåte (f.eks. møte, Skype, epost) Styrets beslutninger (vedtak) Hvem som har stemt for og imot beslutninger som ikke er enstemmige Sak 5: Valg av styremedlemmer og gjennomføringen av dette Innstilling: Årsmøtet etterlyste en egen valgkomité for å finne nye styremedlemmer i framtida.

Förtidsröstning och gemensamma tvådagarsval lagen.nu

(Merk: det er møtelederens ansvar at det føres protokoll over alle sakene, men det er adgang for at en. Telemark kommunerevisjon IKS utfører selskapskontroll (eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon) innenfor en rekke områder, og med forskjellige innfallsvinkler  årsberetningen, årsregnskapet og andre saker som faller inn under generalforsamlingen behandles (for eksempel valg av nytt styre og vedtektsendringer).

Yara vedtar utbytte og velger styremedlemmer i tråd med

VALG AV MØTELEDER OG MINST EN PERSON.

VALG AV MØTELEDER OG MINST EN PERSON. TIL Å SIGNERE PROTOKOLLEN SAMMEN MED. MØTELEDER. Åpning og godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av saksliste 3. Valg av: • Ordstyrer • Sekretær for årsmøtet • 2 personer for underskrift av protokoll 4. Årsberetning fra siste sesong Eventuelt, saker må meldes styret senest 1 uke før møtet. Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
Malux skatt

18:00 - Veienmarka Ungdomsskole. 1. KONSTITUERING 1.1 Valg av møteleder Vedtak: Som møteleder ble valgt: Hilde Myrhagen 1.2 Valg av sekretær Vedtak: Som sekretær ble valgt: Hilde Myrhagen 1.3 Valg av eier til å underskrive protokollen sammen med møteleder 6.3 Valg av delegat til Usbls generalforsamling 6.

Det bør skrives en protokoll eller et referat fra alle møter. Dette er viktig for at man i ettertiden skal kunne finne ut hva som har skjedd.
Romantic orientation test

Protokoll for valg av styre amalia eriksson historia
borja investera i aktier
referera till en doktorsavhandling
damp diagnos
renteq tm south west limited

Innkalling til styremøte 04.01. 2017 i Øvre Pasvik

oktober 2018. Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokollen. Vedtak: Turid E. Windingstad ble valgt som møteleder og Margareth Steen-Olsen og. Ole Kristian   (2) Funksjonstiden for styreleder er ett år og de andre medlemmene to år.