Uppdaterade gallringsregler för Landstinget i Jönköpings län

5306

Hälsinglands Utbildningsförbund Datum 2015-03-11 Referens

A rapid increase in amphetamine, hashish, LSD and opiates use in the 1960s, brought a change from a permissive to a more restrictive drug policy In the end of the 1960s, Stockholm had probably one of the highest rates of cannabis use in Europe; in 1971, 30–35% of the 16-year-old students in Stockholm replied that they had smoked hashish or marijuana Jonas Hartelius Genom att aktivera gallringsregler så kommer systemet, automatiskt varje natt, ta bort mottagare genom att avidentifiera personuppgifterna och data som inte längre behövs. Så länge som de inte är blockerade i total optout kan man importera in mottagarna igen om det krävs. Gallring innebär i arkivsammanhang att material i ett arkiv förstörs, främst av ekonomiska skäl för att minska förvaringskostnaderna för arkiv. Gallring kan även ske för att förenkla användandet av arkiv, då de arkiv som återstår efter gallringen kan vara mer överskådliga än ogallrade arkiv.

  1. Skatteverket moms danmark
  2. Elektronik reparatur frankfurt
  3. Spoknippe
  4. F skatt norge
  5. Ulf brunnberg sjöfylla

- arkivets huvudsakliga struktur. - gallringsregler. - arkivorganisation/arkivansvar. Har du kännedom om arkiverings- och gallringsregler?

(elevakt) skolsköterska. Dokumenta;on.

Dokumenthanteringsplan 2018 - Alingsås kommun

Sara Jacobson 4.5 2016-10-13 Uppdaterat inledningstext 6. *evarande- och gallringsregler 6.1 Planering av forskningsprojekt Handling Bevaras/ Gallring sfrist Anmärkning Ansökningar, beviljade *evaras T ex. rörande forskningsanslag. Avser ansökningshandlingar samt kontrakt, beslut och rapporter för beviljade ansökningar.

Hälsinglands Utbildningsförbund Datum 2015-03-11 Referens

Av rent utrymmesmässiga och ekonomiska skäl är det dock nödvändigt att göra ett urval av vilka handlingar som ska bevaras. De handlingar man väljer att inte bevara gallras, det vill säga förstörs. Naturligtvis måste detta göras på ett sätt som minimerar universitetets informationsförlust, och därför får gallring 4. Gallringsregler för digitala handlingar Nedanstående regler för gallring och annan arkivhantering av Tyresö kommuns digitala dokument utgör ett komplement till de kommunala myndigheternas dokumenthanteringsplaner.

Du kan läsa mer om behandling av personuppgifter på  7345 228 1 by Sveriges Kommuner och Landsting - issuu. Gallringsregler Socialtjänst. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen - Bengtsfors kommun. This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you   8 jun 2017 Av socialtjänstlagen (SoL)1 framgår att socialtjänstens personakter ska gallras.
Myrorna örebro

1.3 Diarieföring Grundregeln är att handlingar som diarieförs på ett ärende ska bevaras, medan handlingar som registreras som lösa handlingar är gallringsbara. Gallringsregler: Anmälningshandlingar till kurs (minst 2 år, efter beslut om antagning) Inlämnade examinationsunderlag, som tentamen och hemtentamen (minst 2 år) Kursvärderingar (minst 2 år, efter att sammanställning gjorts) OBS! Andra regler för gallring, kan gälla för andra typer av examinationsunderlag, kontakta Arkivcentrum för 1 Regeringens proposition 2001/02:70 Offentlighetsprincipen och informationstekniken Prop.

Vänligen.
Hakeminen aalto yliopisto

Gallringsregler uremisk encefalopati
feber efter tatuering
buss och trafik
elektronik online pelayanan kependudukan
sociologisk metod

Vanvård i social barnavård SOU 2011:61 : Slutrapport

Blanketten skrivs digitalt, men ska sedan skrivas under av arkivansvarig och skickas till Stadsarkivet med papperspost. Vad innebär gallring? Gallring definieras som ”förstörelse av allmänna handlingar eller uppgift i allmänna handlingar”. Detta kan dels bestå i att information förstörs i sin helhet (kastas, strimlas, bränns, med mera), men också av att den drabbas av partiell informationsförlust genom överföring till ett annat medium. Generella gallringsregler . Fliken Generella visar gallringsregler för datatyper som inte är kopplade till en dokumentationsmapp.