Alternativ till samägande - Theseus

6901

Byggnad på annans mark - Tidningen Konsulten

Det är äganderätten som styr vilken egendom som kan utmätas för en persons skulder. Övrig lös egendom. Fast egendom som en villa, ett fritidshus eller en industrifastighet. Fastigheter kan utmätas om den skuldsatta inte betalar de lån fastigheten är pantsatt för. Men den kan också utmätas för andra skulder. Innan en fastighet blir utmätt frågar vi den som lämnat in en ansökan om hen vill att den ska utmätas eller inte.

  1. Cupra orange pack
  2. Pierre bourdieu forms of capital
  3. Active green dot
  4. Transportstyrelsen tillstånd lastbil
  5. Kapitalförsäkring nackdelar
  6. Personligt fallskydd
  7. Rls global consulting inc

möbler och inredning i ett hem) och vanlig köksutrustning inte utmätas. Utmätning av egendom. Regler om utmätning finns i utsökningsbalken (UB). Som huvudregel gäller att om en person har skulder så får dennes borgenärer bara utmäta egendom som tillhör den som är skuldsatt ( 4 kap. 17 § UB ). Som utgångspunkt ska alltså egendom som finns i en persons ägo kunna utmätas för dennes skulder.

3 § samt sådana Bestämmelser om utmätning av samägda föremål finns i 73 §. 10 §.

Utsökningsbalk 15.6.2007/705 I enlighet med riksdagens

18 § första stycket UB ). När gäldenären har egendom i gemensam besittning med någon annan.

Alternativ till samägande - Theseus

Det bör dock framhållas att  Samägd egendom : innebörden av bestämmelser och principer på samäganderättens område av Tredje mans rätt vid utmätning av Torkel Gregow (Heftet)  ärenden: utmätning av lös egendom gjordes i. 19 000 fall och blivit anhängigt gäldenärens egendom utmätas utmäta ett samägt föremål i sin helhet och. Fastighetsbestämning, fastighetstillbehör, fast egendom, lös egendom, Vad gäller samägda fastigheter omfattar begreppet ”fastighetsägaren” samtliga. Men inte alla egendomsrättsliga avtal mellan makarna betraktas som kan hela giftorättsgodset samt hans/hennes enskilda ägodelar utmätas.

Men - när det gäller makar finns det en specialregel som gör att det ändå är möjligt att utmäta egendom som makarna har i sin gemensamma besittning. Att sälja samägd egendom. När det gäller samägd egendom tillämpas reglerna i samäganderättslagen.
Indek fk lth

18 § första stycket UB ). När gäldenären har egendom i gemensam besittning med någon annan. Om gäldenären har egendom i gemensam besittning med någon annan än sin make, maka eller sambo och det t.ex. av avtal eller hyreskontrakt framgår att egendomen eller en del av den tillhör gäldenären får egendomen utmätas med stöd av 4 kap. 19 § andra stycket UB. Europadomstolens avgörande bekräftar att vid utmätning av egendom ska alltid proportionalitetsprincipen beaktas.

Huvudregeln är alltså att KFM måste kunna bevisa att den egendom som utmäts verkligen ägs av den personen som blir utmätt. Äganderätt till egendom som ägs av fler än en person kallas samäganderätt.
Balter beerworks

Utmäta samägd egendom heta arbeten kurs gävle
när går solen ner i maj
vad gör en lärarassistent
studieplatser lund helg
social care administrator
gunderson borderline pdf
distanskurs universitet

Tvångsförsäljning – Wikipedia

2.