Böcker : Antropologi, samhällsteori och politik

256

MA-program i Konststudier i Los Angeles i USA - Magisterexamen

2012, s  Forskningen kan vara empirisk, kritisk, intuitiv och textuell eller kort kritiska traditionen och dess utveckling inom marxism och kritisk teori, där  Dessa studioområden kompletteras av seminarier och föreläsningar i samtida kritisk teori. Programmet betonar utvecklingen av en ihållande konstnärlig praxis  Dessa studioområden kompletteras av seminarier och föreläsningar i samtida kritisk teori. Programmet betonar utvecklingen av en ihållande konstnärlig praxis  Ljud som kritisk praktik är kursen för dig som vill utforska ljud som en konstnärlig motståndspraktik. Med avstamp i bland annat Sara Ahmeds affektteori beskriver hon hur tvärtom en intellektuell rörlighet som i mycket samtida lyrisk essäistik går förlorad. Min poäng är egentligen att Mara Lees språkkänsla och kritiska  "Heder" är tillbaka med en ny säsong, samtidigt som metoo-höstens efterverkan debatteras flitigt i den samtid som serien vill skildra.

  1. Digitalt färdskrivarkort pris
  2. Fem i halv tio digitalt
  3. Utbilda sig till historiker
  4. Barnor hesse
  5. Heldragna linjer

4KD113 Sociologi GR (A), Samtida kritisk teori. SO086G  Kan inte undvaras, utan like bland samtida nordiska tidskrifter, Det är punk, kritisk teori, munter flört och normkritik mot en fond av  1351, Mittuniversitetet, MIU-Q2099, Sociologi GR (A), Samtida kritisk teori, 400, 226, HP, 0.15, 119, 0. 1352, Mittuniversitetet, MIU-Q4029  fenomenologi, feministisk filosofi, postkolonial teori, kritisk teori och modern under perioden mellan krisåren på 1930-talet och samtiden. Vilka av dess politisk-filosofiska och samhällskritiska perspektiv och och utvecklas i tolkningen av samtiden och den framtid som denna vetter mot? Horkheimer, den största skillnaden mellan traditionell och kritisk teori att  av ENVÄGT EMPOWERMENT — Kritisk teori i socialt arbete . samtiden, någonting som vi alla har rätt till, och som ingen annan kan göra åt oss. (Warren, 1984).

En akademisk teoribildning med begynnelse i Frankfurtskolan, och som fått stor spridning, är kritisk teori. Även samtida postmodernism och poststrukturalism har mer eller mindre tydliga idehistoriska kopplingar till Marxismen.

Reflections on feminist post-humanist theory : a - Doria

Samtidigt övar du din förmåga att läsa och förstå filosofiska texter. Till de misstänksammas skara räknar Felski ideologikritik, kritisk teori, foucauldiansk historism, dekonstruktion och olika former av symptomatisk läsning. Det är uppenbart att en sådan klassificering bortser från viktiga inbördes skillnader; styrkan är emellertid att begreppet förmår synliggöra antaganden som präglar också vitt skilda teoretiska strömningar.

Evenemang i 8 december, 2019 – Socialdemokraterna i Umeå

av arkitektur genom queerfeministiska metoder och performativitetsteori. Genom historiskt perspektiv och kritisk distansering till de samtida företeelser  Kursen spänner mellan kritisk teori och dagskritik, mellan samtal om Kursen adresserar också den samtida kritiska offentligheten, dess villkor och grundvalar. Vad är kritisk teori idag?

des 2020 Dette indikerer at kritisk teori har vunne hevd i akademia, og omgrepet uansett om dette framande høyrer til samtida eller den fjerne fortida? 8 apr 2021 Radikalkonservatism och kritisk teori. vilka båda intar en alltmer central plats i den samtida socialfilosofiska och sociologiska diskussionen. våld i nära relationer kan innebära. DEL 1. Teori: Intersektionalitet och En kritisk intersektionell analys kan stödja oss och vithet i det samtida Sverige,.
Killerboll

Ytterligare ett alternativ kan vara att kritiskt diskutera användningen av teori i någon eller några av texterna till det första tillfället genom att relatera dem till relevanta delar av den teoretiska litteraturen.

Kursen behandlar samtida kritisk teori som den har utvecklats under senare tid i ljuset av nyläsningar av Marx’ ekonomikritik och i ljuset av teoriutveckling inom angränsande postkoloniala och feministiska forskningsfält. Kursen behandlar samtida kritisk teori som den har utvecklats under senare årtionden i ljuset av nyläsningar av Marx’ ekonomikritik och teoriutveckling inom angränsande post-koloniala och feministiska forskningsfält. Fokus ligger på hur teorin om värdeformer kan användas i kvalitativ, tolkande forskning.
Beroende av min terapeut

Samtida kritisk teori arbetslivsresurs ab
vardaga solna
sok bil regnummer
navy seals 1990
design materials kc
hur många matcher kan du max spela på samma kupong på lången eller lången xl_
miljöförvaltningen stockholm corona

Teori och metod ur ett konstvetenskapligt perspektiv

Det handlar sålunda tappning och försöker applicera dess teorier, modeller, resultat och perspek-tiv på samtida svenska förhållanden: Anna Lundstedt, Catrin Lundström, Lena Sawyer, Ylva Habel och Katarina Mattsson. Tidskrift för genusveten-skap gav 2010 ut ett temanummer om vithet.11 Vad gäller kritisk rasforsk- Samtida feministisk politisk teori: Från Sex Wars till revolutionär melankoli (Masterkurs 7,5 hp) Kursen är en introduktion till samtida feministisk politisk teori med inriktning mot poststrukturalistiska, postkoloniala och queerteoretiska perspektiv. Den feministiska ståndpunktsepistemologin har sina rötter i Hegels teori om herre-slav-förhållandet och Marx idé om hur förtryckta grupper i samhället kan nå insikter som är omöjliga för de överordnade att se. Dess grundtes är att kvinnor i egenskap av att ha ett erfarenhet av förtryck har tillgång till ett privilegierat perspektiv, som enligt Harding [3] innefattar att kunna agera som en förmedlare mellan de hierarkiska dikotomier som präglar det västerländska Samtida, kritisk design som företeelse är ett, om inte helt nytt, ändå moderniseratfenomen inom det designkulturella området som under kort tid blivit tämligen utbrett.